معماری معاصر
05 ژانویه

معماری معاصر

 معماری معاصر شامل طیف وسیعی از سبک های ساختمانی امروزی است که غالباً متفاوت از یکدیگر و گاهی اوقات با هر

معماری اسلامی
27 دسامبر

معماری اسلامی

معماری اسلامی یکی از مشهورترین سنت های ساختمانی در جهان است. این رویکرد متمایز که به خاطر رنگ های درخشان، الگوهای

معماری مدرن
21 دسامبر

معماری مدرن

طراحی مدرن با این تفکر همراه بود که فرم باید از عملکرد پیروی کند. معماران مدرن بیش از آن که به

معماری تئودور
18 دسامبر

معماری تئودور

معماری تئودور (Tudor) یک سبک عجیب و غریب اما در عین حال باشکوه ساختمانی است که از دوران تئودور از انگلستان