پیش بینی بازار تولید سنگ در سال ۲۰۱۹

admin

عده زیادی از تولید کنندگان سنگ بر افزایش فروش سنگ در سال ۲۰۱۹ اتفاق نظر دارند و نسبت به افزایش فروش خوشبین هستند.

استون ورلد هرساله در ماه ژانویه تحقیق در مورد پیش بینی فروش سنگ در سال پیش رو را که توسط دپارتمان تحقیقات کلیر سیز در بی ان پی مدیا Clear Seas Research Department at BNP Media (شرکت مادر استون ورلد) را گزارش می دهد، و نتیجه این تحقیق برای ۲۰۱۹ بسیار خوشحال کننده است. نظرخواهی انجام شده در این تحقیق از فروشندگان در حد و اندازه های مختلف در سراسر ایالات متحده امریکا انجام شده است. بنظر می رسد امسال تولید کنندگان حتی از سال گذشته نیز خوش بین تر هستند و یک برآورد ۸۲ درصدی را نسبت به سال گذشته انتظار دارند یعنی یک رشد ۷ درصدی نسبت به ۲۰۱۸٫