ششمین دوسالانه مجسمه های شهری افتتاح شد

admin

دعوت از شهرداران ۱۴۰۰ شهر کشور برای بازدید از دوسالانه