استقبال پرشور ایرانی ها از نمایشگاه سنگ ازمیر ترکیه

admin

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر ترکیه از تاریخ ۷ الی ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ در شهر ازمیر ترکیه برگزار می شود.