گرانیت و روند تحولات آن و ایجاد طیف خاکستری تیتان جدید

admin

گرانیت و روند تحولات در واقع یک سیستم تخصصی در ریمدل کردن آشپزخانه و حمام با استفاده از سطوح سنگی با طراحی دقیق مهندسی است که جدیدا به مجموعه گرانیت خود یک گرانیت جدید را بنام گرانیت خاکستری تیتان (Titan Gray) افزوده است. تیتان گری، یک محصول کاملا مهندسی است که از معادن گرانیت بیانکو مونتورفانو در شمال غربی ایتالیا استخراج شده است. ظاهر این گرانیت یک زمینه سفید با ترکیبی از رنگهای کریستالی سفید، خاکستری و مشکی است. گرانیت خاکستری تیتان برای جور شدن با انواع دیواره آشپزخانه یا ترکیب اجزای کابینت یک سطح ایده آل در آشپزخانه و حمام طراحی شد. طیف خاکستری خنثی می تواند تجملاتی و بی نظیر باشد.