گرانیت

پرداخت بوش همر

این پرداخت خاص جلوه ای سخت و زبر ایجاد می کند که بسیار مناسب برای کاربرد در فضای آزاد بوجود می آورد. بوش همر کار تخصصی چکش کاری با وسیله ای شبیه نرم کننده گوشت است. به این خاطر که سر چکش معمولا کوچک است (حدودا یک تا دو اینچ)، کار روی یک سطح بزرگ معمولا زمان زیادی می برد و نتیجه کار سطحی کاملا نرم با دندانه های کوچک خواهد بود.

توضیحات

این پرداخت خاص جلوه ای سخت و زبر ایجاد می کند که بسیار مناسب برای کاربرد در فضای آزاد بوجود می آورد. بوش همر کار تخصصی چکش کاری با وسیله ای شبیه نرم کننده گوشت است. به این خاطر که سر چکش معمولا کوچک است (حدودا یک تا دو اینچ)، کار روی یک سطح بزرگ معمولا زمان زیادی می برد و نتیجه کار سطحی کاملا نرم با دندانه های کوچک خواهد بود.