پرداخت پولیش

پرداخت پولیش

این رایج ترین نوع پرداخت است که بخاطر منعکس کردن نور و تصاویر مثل آیینه خیلی طرفدار دارد. پرداخت پولیش وقتی حاصل می شود که سطح سنگ به صیقلی ترین حالت خود درآید. بیشترین سایش روی آن انجام می شود تا به بالاترین حد درخشش یا بالاترین حد درخشش که بطور طبیعی حاصل می شود، برسد . این نوع پرداخت به سنگ جلوه ای زیبا می دهد و به به رنگ سنگ عمق می بخشد.