پرداخت چمن

پرداخت چمن

طرح چمن یک طرح کاملا ابدایی است که تکه های ریز گرانیت همچون زمین فرش شده با چمن کنار یکدیگر قرار میگیرند و زیبایی خاص و چشم نوازی به سنگ گرانیت میدهند.