افزایش درآمد ناخالص ملی با توسعه صنعت نمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، بهمن حسین‌زاده در آستانه دومین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی در مورد اهمیت این صنعت خاطر نشان کرد: بخش عمده‌ای از بازاریابی و تجارت جهانی کالا مرهون برپایی بیش از ۱۴۰ هزار نمایشگاه بین المللی و تخصصی در دنیاست و همه ساله در بیش از ۵ هزار شهر دنیا نمایشگاههای تجاری برگزار […]

انجمن سنگ استان تهران عضوگیری می کند

اعضاء نظر می دهند: دکتر سید احمد حسینی رییس هیئت مدیره سنگ سروش گفت: امروز باتوجه به ایجاد بازارهای تخصصی و رقبای جدی در سنگ ما راهی به جز هماهنگ عمل کردن در صنف نداریم. بنابراین لازم است تمام افراد فعال در صنف بطور متحد عمل کنند. اولین قدم حضور در یک تشکل هدفمند و با […]