سنگ های تزئینی در ساختمان

سنگ ساختمان یکی از مهمترین و پرکاربردترین انواع مصالح ساختمانی می باشد که شما می توانید از سنگ ساختمان در بسیاری از قسمت های ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. برای خرید سنگ مورد نیاز خود می توانید از وب سایت پیش روی خود اقدام کنید.

سنگ ساختمانی

سنگ ساختمانی

سنگ ساختمان یکی از مهمترین و پرکاربردترین انواع مصالح ساختمانی می باشد که شما می توانید از سنگ ساختمان در بسیاری از قسمت های ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. برای خرید سنگ مورد نیاز خود می توانید از وب سایت پیش روی خود اقدام کنید.

هدایت نمایشگاه‌های سنگ به سوی کیفیت محوری

? صنعت سنگ در ایران با توجه به معادن متنوعی که در مناطق مختلف کشور دارد، توانسته است واحدهای فرآوری سنگ بسیاری را شکل بدهد که این امر می‌تواند به نوبه خود فرصت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی فراوانی را ایجاد کند.

انجمن سنگ استان تهران عضوگیری می کند

اعضاء نظر می دهند: دکتر سید احمد حسینی رییس هیئت مدیره سنگ سروش گفت: امروز باتوجه به ایجاد بازارهای تخصصی و رقبای جدی در سنگ ما راهی به جز هماهنگ عمل کردن در صنف نداریم. بنابراین لازم است تمام افراد فعال در صنف بطور متحد عمل کنند. اولین قدم حضور در یک تشکل هدفمند و با […]