گرانیت

پرداخت چرمی

چرمی فرآیند بافت دار کردن گرانیت یا ماربل است برای کاستن از درخشش آن. این فرآیند خصوصیات طبیعی گرانیت یا ماربل را تفویت می کند و سطح نفیسی را بوجود می آورد. تمیز کردن و نگهداری از آن آسان است و لمس آن حس خوبی دارد، یک توازن کامل میان سبک و کارآیی. یک کانترتاپ با پرداخت چرمی یک راه ابتکاری برای افزایش ظرافت نامحسوس به دکور منزل شماست.

توضیحات

چرمی فرآیند بافت دار کردن گرانیت یا ماربل است برای کاستن از درخشش آن. این فرآیند خصوصیات طبیعی گرانیت یا ماربل را تفویت می کند و سطح نفیسی را بوجود می آورد. تمیز کردن و نگهداری از آن آسان است و لمس آن حس خوبی دارد، یک توازن کامل میان سبک و کارآیی. یک کانترتاپ با پرداخت چرمی یک راه ابتکاری برای افزایش ظرافت نامحسوس به دکور منزل شماست.