روشهای نصب کفپوش سنگ

بهترین روش نصب سنگ

مهمترین عامل پس از انتخاب سنگ مناسب برای کفپوش، زیرسازی استاندارد و اصولی است. در صورت عدم زیرسازی مناسب به مرور زمان نشست زمین باعث ناهموار شدن سطح و شکسته شدن سنگ‌ها می‌شود. لذا لازم است پیش از شروع عملیات کف‌سازی از زیرسازی اصولی محل مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید. نصب کفپوش سنگ را که […]